مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده 100 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1396


          
بنا به اختیارات حاصل از مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور تکریم و جلب رضایت مودیان محترم مالیاتی، ترویج فرهنگ خوداظهاری مالیات و تسهیل و تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل، سازمان امور مالیاتی کشور آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کالا و خدمات آنان برای سال 1396 حداکثر مبلغ (2.400.000.000 ریال) باشد را از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی، معاف کرده و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول  می نماید.  


نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن

میزان مالیات عملکرد  سال 1396 برای صاحبان مشاغل گروه سوم که دارای شرایط فوق الذکر  باشند، با افزایش (5) درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین و مبلغ آن برای مودیانی که امکان پرداخت یکجا، تا پایان خرداد ماه را ندارند، حداکثر تا  (4) ماه به صورت مساوی تقسیط  میگردد. برای بهره گیری از  این تسهیلات، مودیان باید تقاضای خود را در همان مهلت تسلیم اظهارنامه با تکمیل فرم مربوط در سامانه تسلیم اظهارنامه الکترونیکی(به نشانی tax.gov.ir) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و فرم رسید دریافت نمایند. عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط، مشمول جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

مودیانی که مالیات عملکرد سال 1395 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم، محاسبه شده و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1395 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر (5 درصد) قرار گیرد.

موارد عدم امکان استفاده از تسهیلات موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1396

  1. مودیانی که فرم مربوط به استفاده از تسهیلات تبصره  ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم را در مهلت مقرر قانونی (1397/03/31) به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند و یا پس از تسلیم فرم مذکور، نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند.
  2. مودیانی که متقاضی اعمال مقررات قانونی راجع به کسر وجوه از درآمد مشمول مالیات خود ازجمله مفاد مواد 137، 165و 172 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1396 هستند.

نکته مهم : برای بهره مندی از تسهیلات تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، آخرین اقدام مودی ملاک عمل است. بنابراین چنانچه مودیان مشمول این تسهیلات، پیش از این نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نموده اند، می توانند تا پایان خرداد ماه سال جاری (1397/03/31) با مراجعه مجدد به وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور و تکمیل و ارسال فرم مربوط، از تسهیلات مذکور بهره مند شوند.نکته1: مودیان محترم می توانند با مراجعه به "راهنمای سریع تعیین گروه" در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور  و پاسخ به سوالات مطروحه، از گروه مالیاتی خود مطلع شوند.

نکته 2: آخرین مهلت تسلیم تقاضای استفاده از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده 100 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان خرداد ماه سال جاری می باشد. 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا