مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: دريافت 4 ميليون و 800 هزار اظهارنامه الکترونيکي مالياتي تا پايان تيرماه


رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از دريافت 4 ميليون و 800 هزار فقره اظهارنامه الکترونيکي تا پايان تيرماه امسال خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري در خصوص آمار اظهارنامه هاي الکترونيکي دريافت شده بابت عملکرد سال 1393 تا پايان تيرماه، گفت: امسال تعداد اظهارنامه هاي مالياتي در بخش اشخاص حقوقي 3درصد، در بخش مشاغل بند «الف» ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم، يک درصد، در بخش مشاغل بند«ب» ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم، 5 درصد و در بخش مشاغل بند «ج»، 2 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. وي با اشاره به کاهش آمار اظهارنامه هاي دريافتي در بخش املاک و خودرو، تصريح کرد: امسال در بخش املاک 7 درصد و در بخش خودرو 13 درصد کاهش ارائه اظهارنامه الکترونيکي صورت گرفته است. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در اين خصوص اظهارداشت: طبق قانون ماليات هاي مستقيم و قانون پنجم توسعه، موديان مالياتي در بخش املاک و خودرو در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالياتي درتيرماه از تسهيلات قانوني در خصوص معافيت پايه مالياتي محروم نخواهند شد؛ اما اين دسته از موديان مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه بوده و بايستي ماليات عملکرد سال 1393 خود را پس از تيرماه پرداخت نمايند.

تاریخ خبر:1394/05/03
آرشیو اخبار
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا