مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
شهردار زنجان: ارايه خدمات مالياتي مطلوب با اجراي طرح جامع مالياتي


شهردار زنجان تصريح کرد: ارايه خدمات مطلوب به موديان مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي امکان پذير مي باشد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، شهردار زنجان به همراه معاون مالي شهرداري از پروژه طرح جامع مالياتي در ساختمان اداره کل امور مالياتي زنجان بازديد کرد. در اين بازديد، دکتر يگانه، شهردار زنجان افزود: با اختصاص بخشي از درآمدهاي مالياتي به شهرداري ها ودهياري ها، زمينه ايجاد و ساخت پروژه هاي عمراني وزيرساخت هاي شهري فراهم مي شود. شهردار زنجان همچنين مکانيزه نمودن سيستم ها و استفاده از نرم افزارهاي مالياتي را ازمهمترين ابزار تحقق اهداف سازمان امور مالياتي کشور برشمرد و گفت: بااجراي دقيق طرح جامع مالياتي ، شاهد کاهش هزينه هاي تحقق درآمدهاي مالياتي وتسريع درانجام امور موديان و رضايتمندي آنان مي باشيم. در ادامه اين بازديد، شريفي، مديرکل امور مالياتي زنجان، ضمن تقدير از همکاري شهرداري در ايجاد فضاي مناسب تبليغاتي در امر اطلاع رساني و آگاهي به موديان، ابراز اميدواري کرد که اين تعامل دو طرفه پيش از پيش پويايي خود را حفظ کند تا با همکاري هم بتوانيم در راه ارتقاي رفاه و آسايش شهروندان تلاش کنيم.

تاریخ خبر:1394/08/18
آرشیو اخبار
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا