مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
اجراي پروژ ه هاي الکترونيکي، موجب اعتماد موديان مي شود


مديرکل امورمالياتي استان مرکزي، تصريح کرد: اجراي پروژه هاي الکترونيکي ودستاوردهاي آن موجب اعتماد موديان مي شود. به گزارش رسانه مالياتي ايران، با حضور مديرکل ،معاونين ،استانداروفرماندارپروژه استاندارسازي فرآيندهاي مالياتي (PSD) شهرستان خمين افتتاح شد. دراين مراسم، سالارفرد، مديرکل امورمالياتي استان مرکزي گفت: در راستاي ارايه خدمات مطلوب و بهينه به موديان مالياتي، پروژه استاندارد سازي فرآيندهاي مالياتي PSD)) که يکي از پروژه هاي طر جامع مالياتي مي باشد در استان مرکزي به بهره برداري رسيده است. وبا اجراي آن فرآيندهاي موجود در سازمان از حالت سنتي خارج مي شود وبه صورت مکانيزه اجرا خواهد شد. هدف طرح جامع مالياتي شفاف سازي اطلاعات موديان ومکانيزه کردن سيستم مالياتي کشوراست واين طرح يکي از عظيم ترين ومهم ترين پروژه هاي تحت برنامه هاي ITدرکشور است.که با اجراي آن عدالت
اجتماعي و اقتصادي در جامعه ايجاد مي گردد.

تاریخ خبر:1393/06/17
آرشیو اخبار
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا