مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
تکميل اطلاعات درآمد و هزينه، شرط برخورداري از مزاياي خوداظهاري


معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور،گفت: تکميل اطلاعات درآمد و هزينه در اظهارنامه شرط برخورداري موديان از مزاياي خوداظهاري است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، حسين وکيلي با اشاره به مفاد دستورالعمل خوداظهاري ماليات عملکرد سال 92 صاحبان مشاغل، گفت: طبق توافقنامه سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف، مودياني که ماليات آنها زير يک ميليون تومان است ميزان پرداختي آنان نسبت به ماليات قطعي سال 1391، 4درصد افزايش مي يابد و مودياني که ماليات آنها بين 1 ميليون تا 3 ميليون تومان است، 9 درصد افزايش خواهد داشت. همچنين ماليات بيش از 3 ميليون تومان نيز 14 درصد نسبت به عملکرد سال 91 افزايش مي يابد. وي همچنين با تاکيد بر ضرورت تکميل اطلاعات درآمد و هزينه در اظهارنامه مالياتي، افزود: برخي از موديان در ارسال اظهارنامه مالياتي به پر کردن اطلاعات هويتي اکتفا کرده و از تکميل قسمت هاي مربوط به اطلاعات درآمد و هزينه خودداري مي کنند که اين گروه از موديان از شرايط توافق بهره مند نمي شوند. معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور همچنين با اشاره به اينکه 31 تيرماه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي است، خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه اين فرصت تمديد نمي شود لازم است موديان گرامي در اسرع وقت نسبت به تکميل، ارسال و پرداخت الکترونيکي اظهارنامه مالياتي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان به نشاني WWW.TAX.GOV.IR ، اقدام نمايند.تاریخ خبر:1393/04/29
آرشیو اخبار
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا