مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
مسئوليت تضامني مالياتي براي استفاده کنندگان از کد اقتصادي ديگران


در صورت استفاده از شماره اقتصادي ديگران، طرفين مسئوليت تضامني خواهند داشت. به گزارش رسانه مالياتي ايران، حسين وکيلي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور در نشست خبري که در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي برگزار شد، ضمن بيان اين هشدار افزود: ارائه فاکتورهاي غيرواقعي مي تواند تبعات سنگيني براي موديان و فعالان اقتصادي داشته باشد. چراکه فاکتورهاي غيرواقعي به طور يقين از سوي سازمان امور مالياتي کشور شناسايي خواهد شد و در اين صورت مسئوليت مالياتي آن بر عهده استفاده کنندگان خواهد بود. وي در ادامه سخنان خود با اشاره به عدم ارائه فاکتور از سوي برخي از فروشندگان گفت: در صورت عدم ارائه فاکتور فروش از سوي برخي از فروشندگان، موديان مالياتي مي توانند از فرم هاي عدم ارائه فاکتور که در سامانه سازمان موجود مي باشد، استفاده نمايند. همچنين وکيلي در خصوص پرداخت ماليات عملکرد 1392 و تقسيط آن نيز افزود: موديان مالياتي جهت تقسيط ماليات خود بايد 40 درصد ماليات را تا 31 تيرماه پرداخت نموده و مابقي آن را در اقساط 6 ماهه و تا پايان دي ماه پرداخت نمايند.

تاریخ خبر:1393/04/07
آرشیو اخبار
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا