مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
برگزاري كارگاه تخصصي آموزش مدرسين پروژه استاندارد سازي فرايندهاي مالياتي


کارگاه تخصصي 5 روزه تربيت مدرس/ ارزياب فرايندهاي مالياتي استاندارد شده با حضور 16 نفر از نمايندگان منتخب 7 اداره کل امور مالياتي برگزار شد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، در راستاي پياده‌سازي فرايندهاي مالياتي استاندارد شده در ادارات امور مالياتي سراسر كشور، پس از پياده‌سازي موفق پروژه در ادارات امور مالياتي شهر تهران و استان‌هاي اصفهان و كرمانشاه، اكنون پياده‌سازي در ادارات امور مالياتي مرحله اول اجراي ملي شامل استان‌هاي آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، خوزستان، فارس، قزوين، قم و مركزي در حال اجرا مي‌باشد. در اين خصوص، كارگاه تخصصي 5 روزه تربيت مدرس / ارزياب فرايندهاي مالياتي استاندارد شده با حضور 16 نفر از نمايندگان منتخب 7 اداره كل امور مالياتي فوق‌الذكر از 13 الي 17 مهر ماه در محل ستاد طرح جامع مالياتي برگزار گرديد. بر اساس اين گزارش، هدف از برگزاري اين دوره تربيت مربي براي برگزاري دوره هاي آموزشي فرايندهاي مالياتي استاندارد شده (PSD) در ادارات كل مرحله دوم پياده سازي طرح و نيز عملياتي نمودن برنامه اجرايي پياده‌سازي سراسري و اجراي بهينه فرايندهاي مالياتي طبق برنامه مصوب مي‌باشد. گفتني است، در اولين روز برگزاري اين دوره مهندس آريا رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات و مدير طرح جامع مالياتي در مورد طرح جامع مالياتي و اهميت اجراي پروژه PSD به عنوان پيش نياز اجراي پروژه سامانه نرم افزاري يكپارچه مالياتي (ITS) توضيحاتي را ارائه دادند. وي اجراي اين پروژه را گام بسيار پر اهميت و پيچيده اي در اجراي طرح جامع مالياتي دانسته و بر اهميت اصلاح فضاي فيزيكي، تفكيك وظايف و آموزش محتواي دوره تاكيد و اشاره نمود كه در صورتيكه اين مهم به درستي انجام نپذيرد پياده سازي طرح جامع مالياتي با مشكل اجرا مواجه خواهد شد. مدير طرح جامع مالياتي در پايان بر ضرورت و اهميت اجراي اين دوره تاکيد و مشاركت فعال اعضاي كميته اجرايي و مدرسين دوره آموزشي در فرايند پياده سازي ادارات كل را شرط موفقيت اجراي طرح جامع مالياتي دانست.

تاریخ خبر:1392/07/20
آرشیو اخبار
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا