مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت احوال تفاهم نامه همکاري امضاء کردند


رييس سازمان امور مالياتي کشور و رييس سازمان ثبت احوال کشور تفاهم نامه همکاري امضاء کردند که بر اساس آن اين دو سازمان مي توانند تبادل اطلاعات بر خط انجام دهند.

به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، دکتر عسکري، رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با تشريح برنامه هاي در دست اجراي اين سازمان از جمله بحث الکترونيکي شدن اظهارنامه هاي مالياتي و اجراي طرح جامع مالياتي و لزوم دسترسي به اطلاعات هويتي افراد اظهار داشت: اهميت و نقش پايگاه اطلاعاتي سازمان ثبت احوال در راستاي برنامه هاي سازمان مالياتي مي تواند بستر مناسب و مفيدي ايجاد نمايد بويژه که اسناد هويتي، امضاي ديجيتال و ساير اطلاعات مفيد ديگر از قبيل کدپستي و ايميل
در آن گنجانده شده است.
دکتر ناظمي اردکاني رييس سازمان ثبت احوال کشور، ضمن تشريح اهداف و برنامه هاي سازمان متبوع خود، اظهار داشت: با انجام آرشيو الکترونيکي 120 ميليون سند هويتي ايرانيان، از سال آينده مراجعه به اسناد هويتي به صورت الکترونيکي انجام خواهد شد.
وي در ادامه افزود: امروزه تمام اسناد هويتي در سراسر کشور و حتي ايرانيان خارج از کشور مبتني بر پايگاه اطلاعات جمعيت کشور بصورت الکترونيکي است از اينرو امکان لينک و بهره گيري بيش از 80 دستگاه اجرايي ميسر شده است و اميدواريم با همکاري هم سازمان مالياتي نيز بتواند از خدمات اين سازمان بهره لازم را ببرد.
در پايان اين نشست، روساي سازمانهاي مزبور، با امضاي تفاهم نامه همکاري ابراز اميدواري کردند با اتصال و تبادل اطلاعات همکاري هاي في مابين توسعه يافته و در جلوگيري از فرار مالياتي کمک شاياني نمايد.

تاریخ خبر:1391/12/14
آرشیو اخبار
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا