مودیانی که اطلاعات صورت معاملات فصل خاصی را به عنوان نمونه زمستان 1394 را ارسال و کد رهگیری برای آن دریافت نموده اند (در سامانه آنلاین یا آفلاین ) می توانند فاکتورهای باقیمانده همان فصل و سال را ثبت نمایند ؟مودیانی که اطلاعات صورت معاملات فصل خاصی را به عنوان نمونه زمستان 1394 را ارسال و کد رهگیری برای آن دریافت نموده اند (در سامانه آنلاین یا آفلاین ) می توانند فاکتورهای باقیمانده همان فصل و سال را ثبت نمایند ؟

در سامانه ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی محدودیتی در تعداد گزارش های ارسالی به ازای هر فصل وجود ندارد.

رکوردهای باقی مانده را می توان در گزارش جدید ثبت و کدرهگیری برای آن دریافت نمود اما ترجیح سازمان مالیاتی بر این امر است که به ازای هر فصل کمترین تعداد گزارش ارسال گردد تا رسیدگی و مدیریت آن هم برای مودیان محترم هم برای کارشناسان مالیاتی تسهیل گردد.

آیا سوال خوانده شده برای شما مفید بود؟
بله
خیر

بازگشت به لیست سوالات...
• شماره مرجع سوال: 132
• تاریخ آخرین تغییر: 1395/02/27

سوالات مرتبط:
جرایم متعلقه ماده 169 مکرر ق.م.م شامل چه مواردی می باشد؟
آیا وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها و شرکتهای دولتی دارای شناسه ملی می باشند؟
موعد مقرر ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی چه زمانی است و عدم ارسال به موقع مشمول چه جرایمی خواهد شد؟


پربازدید ترین سوالات مرتبط با این بخش
روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه صورت معاملات چگونه است؟
مسیر فایل اکسس را در سامانه آفلاین صورت معاملات چگونه می توان مشاهده نمود؟
به منظور اتصال به سامانه آنلاین صورت معاملات از چه مرورگری می بایست استفاده نمود؟
مهندسین ناظر در سامانه صورت معاملات چگونه می بایست اطلاعات را تکمیل نمایند؟
چه زمانی می بایست اطلاعات را بصورت تجمیع به شرح (معاملات کمتر از 10درصد مبلغ حد نصاب ) در صورت معاملات درج نمود؟
شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه می توان دریافت نمود؟
در صورت معاملات فصلی درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی به منظور ارسال اطلاعات فروش به اشخاص خارجی ضروری است ؟
آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل 169 مکرر می باشند؟
دفاتر اسناد رسمی برای اجرای ماده 169 مکرر مکلف به ارسال چه اطلاعاتی می باشند؟
چه موقع درج شماره اشخاص خارجی در صورت معاملات اجباری است؟

نمایش همه سوالات...