مسیر فایل اکسس را در سامانه آفلاین صورت معاملات چگونه می توان مشاهده نمود؟مسیر فایل اکسس را در سامانه آفلاین صورت معاملات چگونه می توان مشاهده نمود؟

آدرس فایل اکسس در قسمت بالای صفحه درج شده است و پس از پایان عملیات در پایین رسید نیز آدرس فایل ثبت می گردد.
آیا سوال خوانده شده برای شما مفید بود؟
بله
خیر

بازگشت به لیست سوالات...
• شماره مرجع سوال: 108
• تاریخ آخرین تغییر: 1395/02/07

سوالات مرتبط:
در سامانه افلاین ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی می توان از فایل Access فصل قبل استفاده نمود؟


پربازدید ترین سوالات مرتبط با این بخش
روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه صورت معاملات چگونه است؟
به منظور اتصال به سامانه آنلاین صورت معاملات از چه مرورگری می بایست استفاده نمود؟
مهندسین ناظر در سامانه صورت معاملات چگونه می بایست اطلاعات را تکمیل نمایند؟
چه زمانی می بایست اطلاعات را بصورت تجمیع به شرح (معاملات کمتر از 10درصد مبلغ حد نصاب ) در صورت معاملات درج نمود؟
شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه می توان دریافت نمود؟
در صورت معاملات فصلی درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی به منظور ارسال اطلاعات فروش به اشخاص خارجی ضروری است ؟
آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل 169 مکرر می باشند؟
دفاتر اسناد رسمی برای اجرای ماده 169 مکرر مکلف به ارسال چه اطلاعاتی می باشند؟
چه موقع درج شماره اشخاص خارجی در صورت معاملات اجباری است؟
در صورتی که کالایی مشمول ارزش افزوده نباشد در قسمت مالیات و عوارض ارزش افزوده باید چه مبلغی ثبت گردد؟

نمایش همه سوالات...