مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
سوالات و نکات عمومی (سال 95 و پیش از آن) ویژه صورت معاملات فصلی⏺ روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه صورت معاملات چگونه است؟
⏺ مسیر فایل اکسس را در سامانه آفلاین صورت معاملات چگونه می توان مشاهده نمود؟
⏺ به منظور اتصال به سامانه آنلاین صورت معاملات از چه مرورگری می بایست استفاده نمود؟
⏺ مهندسین ناظر در سامانه صورت معاملات چگونه می بایست اطلاعات را تکمیل نمایند؟
⏺ چه زمانی می بایست اطلاعات را بصورت تجمیع به شرح (معاملات کمتر از 10درصد مبلغ حد نصاب ) در صورت معاملات درج نمود؟

⏺ شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه می توان دریافت نمود؟
⏺ در صورت معاملات فصلی درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی به منظور ارسال اطلاعات فروش به اشخاص خارجی ضروری است ؟
⏺ آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل 169 مکرر می باشند؟
⏺ دفاتر اسناد رسمی برای اجرای ماده 169 مکرر مکلف به ارسال چه اطلاعاتی می باشند؟
⏺ چه موقع درج شماره اشخاص خارجی در صورت معاملات اجباری است؟

⏺ اگر کالایی مشمول ارزش افزوده نباشد و یا مبلغی به عنوان ارزش افزوده دریافت/پرداخت نشده باشد، در قسمت مالیات و عوارض ارزش افزوده می بایست رقم وارد نمود؟
⏺ تکلیف خرید از فروشندگانی که شماره اقتصادی ارایه نمی دهند چیست؟
⏺ جرایم متعلقه ماده 169 مکرر ق.م.م شامل چه مواردی می باشد؟
⏺ تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارائه نمی دهند چیست ؟
⏺ آیا اطلاعات ثبت شده در فرم امتناع می بایست مجددا در قسمت فروش نیز ثبت گردد؟

⏺ در صورت معاملات فصلی فهرست پرداخت قراردادها به منظور ارسال چه اطلاعاتی می باشد؟
⏺ در صورت معاملات فصلی آیا فرم امتناع از خرید وجود دارد؟
⏺ آیا وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها و شرکتهای دولتی دارای شناسه ملی می باشند؟
⏺ مشمولین اجرای دستور ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چه اشخاصی هستند؟
⏺ آیا اطلاعات پرداخت قرارداد می بایست مجددا در قسمت فروش نیز ثبت گردد؟

⏺ موعد مقرر ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی چه زمانی است و عدم ارسال به موقع مشمول چه جرایمی خواهد شد؟
⏺ ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی در صورتی که سالی مالی شرکت در اواسط یکی از فصل ها باشد چگونه است؟
⏺ آیا حقوق و دستمزد پرداختی به پرسنل می بایست به صورت فصلی ارسال گردد؟
⏺ در صورتی که اطلاعات ارسالی دارای ایراد و اشتباه باشد، اصلاح اطلاعات چگونه انجام می پذیرد؟
⏺ آیا در صورت اجرای ماده 169 مکرر، اجرای ماده 104 ق.م.م الزامی است؟

مرتبط با
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا