در بخش صاحبان مشاغل منظور از بند الف، ب و ج چه می باشد؟در بخش صاحبان مشاغل منظور از بند الف، ب و ج چه می باشد؟

دسته بندی صاحبان مشاغل بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ماده 95 و 96 انجام پذیرفته است. جهت آگاهی از این مواد قانونی می توانید به سایت سازمان، بخش قوانین ومقررات مالیاتی مراجعه نمایید. در زیر لینک این مواد قانونی قرارداده شده است:

بخشنامه بیست و ششم

بخشنامه هفتاد و نه

آیا سوال خوانده شده برای شما مفید بود؟
بله
خیر

بازگشت به لیست سوالات...
• شماره مرجع سوال: 64
• تاریخ آخرین تغییر: 1395/02/27


پربازدید ترین سوالات مرتبط با این بخش
مبلغ معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 94 چه مقداری است؟
چگونه می توان در صورت نصب نسخه جدید اظهارنامه به اطلاعات اظهارنامه های ثبت شده نیز دسترسی داشت؟
پیغام خطای (8-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
پیغام خطای (10-) خطای طبقه بندی نشده را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
چگونه می توان برای مودیان فوت شده اظهارنامه ثبت نمود؟
مودیانی که در یک ملک شریک هستند چگونه می بایست اظهارنامه ملک مورد نظر را ثبت نمایند؟
هنگام ثبت اظهارنامه املاک در صورت ندانستن کد ملی مستاجر باید چه کرد؟
اگر مودی چندین ملک دارد چگونه می بایست اظهارنامه املاک را ثبت نماید؟
اگر مودی هنگام ثبت اظهارنامه بند مشمول و یا نوع مودی (حقیقی / حقوقی) را اشتباه ثبت نماید، چه باید کرد؟
پیغام خطای (2-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟

نمایش همه سوالات...