سامانه اظهارنامه الکترونیک ویژه سوالات عمومی


در بخش صاحبان مشاغل منظور از بند الف، ب و ج چه می باشد؟
مبلغ معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 94 چه مقداری است؟
چگونه می توان در صورت نصب نسخه جدید اظهارنامه به اطلاعات اظهارنامه های ثبت شده نیز دسترسی داشت؟
پیغام خطای (8-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
پیغام خطای (10-) خطای طبقه بندی نشده را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
چگونه می توان برای مودیان فوت شده اظهارنامه ثبت نمود؟
مودیانی که در یک ملک شریک هستند چگونه می بایست اظهارنامه ملک مورد نظر را ثبت نمایند؟
هنگام ثبت اظهارنامه املاک در صورت ندانستن کد ملی مستاجر باید چه کرد؟
اگر مودی چندین ملک دارد چگونه می بایست اظهارنامه املاک را ثبت نماید؟
اگر مودی هنگام ثبت اظهارنامه بند مشمول و یا نوع مودی (حقیقی / حقوقی) را اشتباه ثبت نماید، چه باید کرد؟
پیغام خطای (2-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
در اظهارنامه شراکتی به منظور تقسیم درست معافیت 101 زمانی که یکی از شرکا فوت می کند نوع شراکت را چگونه می بایست تعریف نمود؟
علت عدم محاسبه معافیت 101 برای مودیان اشخاص حقیقی چیست؟
پیغام خطای (504-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
علت اینکه اشخاص حقوقی نمی توانند اظهارنامه املاک ثبت نمایند چیست؟
در مواردی که زن و شوهر شریک هستند اطلاعات کد ملی آنها چطور می بایست ثبت گردد؟
پیغام (مبلغ وارد شده در بخش فعالیت های مشمول مقطوع) مغایر با (مبلغ وارد شده در بخش محاسبات معافیت ) می باشد؟
پیغام خطای (22-) امضا الکترونیک نامعتبر است را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
مودیانی که در یک واحد کسبی چند فعالیت دارند (به عنوان نمونه مهندس ناظر و وکیل دادگستری) چگونه می بایست اظهارنامه ارسال نمایند؟
مودی هنگام ارسال اظهارنامه (کد رهگیری) یا (پیغام خاصی) را مشاهده نمی نماید، مودی می بایست چه اقدامی انجام دهد ؟
هنگامی که اظهارنامه را ثبت می نماییم ولی با ورود مجدد به سامانه اطلاعات ثبت شده قابل مشاهد نیست چه باید کرد؟
پیغام خطای (42-) یا (403-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
مودیان حقیقی چگونه می توانند اظهارنامه شراکتی ارسال نمایند؟
خطای عدد را چگونه می توان برطرف نمود؟
خطای تاریخ را چگونه می توان برطرف نمود؟
تنظیمات مربوط به نمایش فونت های فارسی را چگونه می توان انجام داد؟
هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیکی چه نکاتی را می بایست در نظر گرفت؟
چگونه می توان در اظهارنامه حقوقی (استهلاک بهای تمام شده کالای فروش رفته) را ثبت نمود؟
آیا در اظهارنامه حقوقی در صفحه 18 جدول شماره 24 (فهرست صادرات و ما به ازاء تفاوت) می توان بیشتر از (9 رکورد) ثبت نمود؟
چگونه در اظهارنامه حقیقی در جدول (پرداخت های مربوط به این اظهارنامه) می توان بیش از سه رکورد ثبت نمود؟
پیغام خطای (200-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
پیغام خطای (60-) یا (61-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
در صورتی که مودی بخشی از سال ملک خود را اجاره داده باشد، مبلغ اجاره در اظهارنامه املاک چگونه می بایست ثبت گردد؟
زمانی که مودی حوزه و کلاسه را در اظهارنامه اشتباه ثبت می نماید چه اقدامی می بایست انجام داد؟
در صورتی که هنگام ثبت اظهارنامه شماره همراه مودی نمایش داده نمی شود چه اقدامی می بایست انجام داد؟
پیغام (عدم تراز اظهارنامه) چیست؟
قسط بندی مبلغ مالیات را به چه صورت می توان انجام داد؟
مودیان به منظور ارسال اظهارنامه از چه کسانی می توانند کمک بگیرند؟
پس از ثبت اظهارنامه مودی چگونه می تواند قبض های صادر شد ه را مشاهده و پرینت نماید؟
در ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی اسامی شرکا قابل مشاهد نیست ؟
پیغام خطای (100-) یا (103-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود ؟
اگر مودی اظهارنامه میانسالی ثبت نموده به منظور ثبت اظهانامه اصلی مجدد برای همان سال عملکرد (دو یا چند اظهارنامه اصلی در یک سال مالیاتی برای یک فعالیت ) می بایست چه اقدامی انجام دهد؟
وضعیت ثبت نام کد اقتصادی به منظور ارسال اظهارنامه چگونه می بایست باشد؟
هنگام ارسال اظهارنامه شماره کلاسه پرونده و کد واحد مالیاتی درست نمایش داده نمی شود؟
چگونه مودی در اظهارنامه توافقی برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی، می تواند نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید؟
اگر سازمان ثبت شرکت ها اقدام به تغییر شناسه ملی نماید، مودی می بایست به منظور ارسال اظهارنامه چه اقدامی انجام دهد ؟
سامانه خطایاب خودکار چیست؟