مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
سوالات و نکات عمومی ویژه سامانه ثبت مدرسین عملیات الکترونیکی مالیاتی⏺ متقاضیان دریافت مجوز به منظور ارسال بیش از تعداد مجاز اظهارنامه چه کسانی می باشند؟
⏺ وظایف مدرسین مالیاتی چیست؟
⏺ متقاضیان دریافت مجوز ارسال اظهارنامه بیش از تعداد مجاز می بایست چه اقدامی انجام دهند؟
⏺ کسانی که Mac Address آنها تغییر نموده می بایست چه اقدامی انجام دهند؟
⏺ همکاران اداره مالیاتی چه وظایفی پیرامون مدرسین مالیاتی به عهده دارند؟

⏺ کسانی که نام کاربری یا رمز عبور خود را فراموش نموده اند چه اقدامی می بایست انجام دهند؟
⏺ به منظور تغییر شماره همراه ثبت شده در سامانه می بایست چه اقدامی انجام داد؟
⏺ متقاضیان دریافت مجوز در دوره های اموزشی شرکت نموده اند ولی هنوز نام کاربری برای آنها ارسال نشده است ؟
⏺ خطای (31-) را چگونه می توان برطرف نمود؟
⏺ خطای (32-) (کاربر گرامی شما قادر به ارسال اطلاعات از طریق این رایانه نمی باشید) را چگونه می توان برطرف نمود؟

⏺ خطای (34-) (کاربر گرامی شما مجوز ثبت اظهارنامه برای بیش از 10 نفر را ندارید) را چگونه می توان برطرف نمود؟
⏺ اتحادیه ها، مجامع امور صنفی، نظام پزشکی، نظام مهندسی و دفاتر حسابرسی و حسابداری جهت دریافت مجوز چه اقدامی می بایست انجام دهند؟
⏺ در صورتی که نام کاربری و رمز عبور مانند پیامک تایپ گردد ولی موفق به ورود به سامانه نشویم، می بایست چه اقدامی انجام داد؟
⏺ به منظور دریافت آدرس فیزیکی سیستم خود می بایست چه اقدامی انجام داد؟
⏺ خطای (35-) (کاربر گرامی، رایانه شما مشخصات مورد نظر سازمان را برای ارسال اطلاعات اظهارنامه ها را ندارد) را چگونه می توان برطرف نمود؟

مرتبط با
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا