سه شنبه 18 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

لیست ادارات مالیاتی

لیست ادارات کل مالیاتی
کد اداره کل نام اداره کل
13 آذربایجان شرقی
14 آذربایجان غربی
61 اردبیل
20 اصفهان
49 البرز (کرج)
27 ایلام
88 بوشهر
46 تهران استان - جنوب
48 تهران استان- ارزش افزوده
53 تهران استان- شرق
51 تهران استان- شمال
52 تهران استان- غرب
32 تهران شهر - جنوب
33 تهران شهر- ارزش افزوده
35 تهران شهر- شرق
40 تهران شهر- شمال
34 تهران شهر- غرب
36 تهران شهر- مرکز
39 تهران شهر- مودیان بزرگ
25 چهار محال بختیاری
31 خراسان جنوبی
19 خراسان رضوی
21 خراسان شمالی
16 خوزستان
29 زنجان
99 سمنان
66 سیستان و بلوچستان
17 فارس
63 قزوین
62 قم
64 گلستان
55 گیلان
26 لرستان
12 مازندران
44 مرکزی
23 هرمزگان
24 همدان
22 کردستان
18 کرمان
15 کرمانشاه
28 کهکیلویه و بویر احمد
77 یزد