مراکز مجاز ارائه خدمات الکترونیک مالیاتی


       

جهت دریافت لیست مراکز مجاز خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور روی فایلهای زیر کلیک نمایید:


اسناد قابل دانلود

فهرست دفاتر مجاز اداره پست جمهوری اسلامی ایران (64781 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز کافی نت استانها (158428 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز پیشخوان دولت (70248 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز کافی نت شهر و استان تهران (77303 دانلود)
فهرست مراکز مجاز مشاوران مالیاتی (1014 دانلود)