تسهیل و تسریع امور مالیاتی با ارسال الکترونیکی صورت معاملات


دسترسی به اطلاعات، شرط اساسی تحقق
عدالت مالیاتی است. این اطلاعات شامل اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی
مودیان است. این مهم به شیوه های گوناگونی پی گیری می شود. با توجه به
پیچیدگی،تنوع و تعدد فعالیت های اقتصادی وتجاری، استانداردسازی و سازماندهی
فرایند جمع آوری اطلاعات پایه مالیاتی امری اجتناب ناپذیر است. یکی از
راهکارهایی که قانونگذار برای تحقق این مسئله در نظر گرفته، ارائه صورت
معاملات به صورت فصلی است. بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات های
مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی پس از پایان هرفصل به
اداره امورمالیاتی مربوطه تحویل نمایند. بند (الف): صاحبان مشاغلی که مکلف
به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند
و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت و موازین استانداردهای پذیرفته
شده حسابداری نگاهداری کنند. بند(ب): صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون
مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند و نمونه های
دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه گردیده و دردسترس قرار گرفته
است. مودیان تا سال 89 تمام لیست معاملات فصلی خود را به صورت دستی تهیه
می‏ کردند و به حوزه مربوطه ارائه و درقبال آن رسید دریافت می کردند. از سال
90 به بعد سازمان امور مالیاتی کشور فرایند ارائه صورت معاملات را تغییر
داد به این صورت که ادارات مالیاتی هیچ گزارشی را از مشمولان به صورت دستی
نمی‏ پذیرند و افراد بایدفهرست معاملات خود را به صورت الکترونیکی از طریق
سایت سازمان امور مالیاتی ارسال و یا درقالب یک CD به اداره امورمالیاتی
مربوطه تحویل نمایید.
ارائه صورت معاملات فصلی به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار
نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی صورت می گیرد. این نظام یکپارچه در بسیاری از
کشورهای توسعه یافته اجرا شده است و مبنای مالیات ستانی است. علاوه بر
کارکردهای مذکور، ارائه الکترونیکی صورت معاملات فصلی بخشی از خدمات شهر
الکترونیک است، یعنی این خدمات بخشی از یک رویای بزرگ تر است. شهر
الکترونیک، شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویسهای دولتی و
سازمانهای بخش خصوصی بصورت آنلاین و بطور شبانهروزی، در هفت روز هفته با
کیفیت و ضریب ایمنی بالا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و
کاربردهای آن انجام میشود. به این ترتیب دیگر نیازی به حرکت فیزیکی
شهروندان برای دسترسی به خدمات دولت نیست.
همچنین با الکترونیکی شدن فرایند ارائه صورت معاملات زمان اتلاف شده
شهروندان در ترافیک کاهش می یابد این مشکل در کلان شهری مانند تهران حادتر
است اگر سرانه متوسط اتلاف وقت شهروندان را یک ساعت در نظر بگیریم، روزانه
12 میلیون ساعت وقت مردم در ترافیک تلف می‏شود،که به معنی اتلاف حجم زیادی
از انرژی نیروی انسانی کشور است.
علاوه بر این عرضه خدمات بهتر می شود،چرا که دیگر خبری از ارتباط یک به یک
مودی و مامور مالیاتی نیست ومودیان با سامانه های آنلاین تعامل می
کنند،همچنین خطاهای احتمالی انسانی در ثبت،نگهدار ی و پردازش اطلاعات کاهش
می یابد.
از این گذشته ارائه الکترونیکی صورت معاملات فصلی باعث توزیع عادلانهتر
امکانات و خدمات می‏شود،بدین صورت که کمبودها و کاستی های ،عدم دسترسی در
فضای واقعی در فضای مجازی وجود ندارد ومودیان صرف نظر از موقعیت جغرافیایی
شان فرصت های برابری برای استفاده از خدمات دارند .
سرانجام اینکه هدف غایی تمام تلاش ها و اقدامات نظام مالیاتی دستیابی به
عدالت مالیاتی است. مودیان با ارائه منظم فهرست معاملات خود به تشخیص درست
مالیات وتحقق این هدف یاری می رسانند. مسئله ‏ای که مطالبه مودیان و آرمان
نظام مالیاتی است.

تاریخ خبر:1394/08/23
⏺ [1397/07/17] نایب رئیس مجلس در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی: تلاش سازمان مالیاتی در شفاف سازی اطلاعات ستودنی است
⏺ [1397/07/14] رئیس‏ سازمان بورس و اوراق بهادار: طرح جامع مالیاتی پیشرفت های بسیار مطلوبی دارد
⏺ [1397/05/15] طرح جامع مالیاتی، امکانی ارزشمند در حوزه نظام مالیات الکترونیک است
⏺ [1397/02/16] امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه
⏺ [1396/05/11] اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل بهار سال 1396
⏺ [1396/03/29] قابل توجه صاحبان مشاغل شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ [1396/03/24] صاحبان مشاغل خودرو تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند
⏺ [1395/09/15] بازدید نایب رئیس مجلس و معاون وزیر تعاون از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی
⏺ [1395/02/28] بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ [1395/02/14] رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: شفاف سازی مبادلات اقتصادی و تحقق مالیات الکترونیکی از اهداف مهم طرح جامع مالیاتی
آرشیو اخبار