سازمان امور مالیاتی موظف به راه اندازی بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی شد


 تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون مالیات های مستقیم در سراسر کشور مستقر و فعال کند.
[سازمان امور مالیاتی موظف به راه اندازی بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی شد]

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن پرداختند و تعدادی دیگر از بندهای آن را تصویب کردند.

نمایندگان با تصویب بند 18 این لایحه که جایگزین ماده 84 قانون مالیات های مستقیم شد، میزان معافیت مالیات بردرآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق، از یک یا چند منبع هر ساله در بودجه سنواتی مشخص می شود.

با تصویب نمایندگان مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد سقف معافیت مذکور را برای هر سال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهر سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.

نمایندگان همچنین با تصویب بند 19 این لایحه مقرر کردند: نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده 84 قانون مالیات های مستقیم و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد می شود.

مجلسی ها با اصلاح تبصره ماده 86 ذیل بند 20 تصویب کردند پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد است.

کارفرمایان نیز موظف شدند: در موقع پرداخت یا تخصیص مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده 86 این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف مسوول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

براین اساس، سایر موارد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به عناوین فوق اضافه شده و از اول سال پس از تصویب و انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار به اجرا گذاشته می شود.

نمایندگان در ادامه با تصویب بند 21 این لایحه عبارت «ذیصلاح» را جایگزین عبارت «محل اشتغال حقوق بگیر یا در مورد مشمولان تبصره ماده 82 این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق» کردند.

با رای نمایندگان مجلس، صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف شدند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می شود را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود براساس آنها تنظیم کنند.

طبق این مصوبه، آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از مکانیزه، دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط امور مالیاتی تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.

نمایندگان همچنین بند 24 این لایحه را تصویب و مقرر کردند: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است به استناد اظهارنامه مالیاتی مدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

با تصویب نمایندگان مجلس، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده خود یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهند.

در این بند مجلسی ها مقرر کردند: در صورتی که مدی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی براساس اطلاعات اقتصادی کسب شده مدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.

همچنین چنانچه مدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیاتی نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام کند اظهارنامه مالیاتی وی براساس فرآیند صدر این ماده مورد رسیدگی قرار می گیرد در غیر این صورت مالیات مطالبه شده مطابق برگ ارزیابی مالیاتی تنظیم شده توسط سازمان مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

این حکم مانع از تعلق جرایم و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر نخواهد بود.

همچنین آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی و نحوه انتخاب برخی از اظهارنامه ها برای رسیدگی و شاخص های قبول و یا رد اظهارنامه های انتخاب شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان با تصویب تبصره این بند سازمان امور مالیاتی را موظف کردند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نمایند در طی این مدت در دفاتر مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است مواد 97، 98، 152، 154 و 271 قانون مالیاتی های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

نمایندگان در ادامه با تصویب بند 25 به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دادند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد. مجلسی ها تصویب کردند: مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود ضمن این که حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.


تاریخ خبر:1392/12/21
⏺ [1397/07/17] نایب رئیس مجلس در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی: تلاش سازمان مالیاتی در شفاف سازی اطلاعات ستودنی است
⏺ [1397/07/14] رئیس‏ سازمان بورس و اوراق بهادار: طرح جامع مالیاتی پیشرفت های بسیار مطلوبی دارد
⏺ [1397/05/15] طرح جامع مالیاتی، امکانی ارزشمند در حوزه نظام مالیات الکترونیک است
⏺ [1397/02/16] امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه
⏺ [1396/05/11] اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل بهار سال 1396
⏺ [1396/03/29] قابل توجه صاحبان مشاغل شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ [1396/03/24] صاحبان مشاغل خودرو تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند
⏺ [1395/09/15] بازدید نایب رئیس مجلس و معاون وزیر تعاون از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی
⏺ [1395/02/28] بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ [1395/02/14] رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: شفاف سازی مبادلات اقتصادی و تحقق مالیات الکترونیکی از اهداف مهم طرح جامع مالیاتی
آرشیو اخبار