چنانچه خودرو وارداتی باشد، چه اقدامی می بایست صورت پذیرد؟


⏺ مربوط به اظهارنامه ماليات بر درآمد مشاغل خودرو
⏺ مربوط به سوالات و نکات عمومی


چنانچه خودرو وارداتی باشد، چه اقدامی می بایست صورت پذیرد؟

در این حالت می بایست پس از مراجعه به دفاتر ارائه دهنده خدمت، درخواستی مبنی بر اعلام وارداتی بودن خودرو ثبت گردد و اسناد مربوطه ضمیمه گردد.
آیا سوال خوانده شده برای شما مفید بود؟
بله
خیر


سوال قبلی
  
⏺ شماره مرجع سوال: 265
⏺ تاریخ آخرین بروزرسانی: 1397/01/20


لیست همه سوالات
  


پربازدید ترین سوالات مرتبط با این بخش
⏺ صاحبان خودروهای باری، راهسازی، عمومی و تاکسی ها از چه طریق می توانند نسبت به پرداخت مالیات خودروی خود اقدام نمایند؟
⏺ جهت آغاز فرآیند مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به چه مدارک و مستنداتی نیاز است؟
⏺ گواهی پرداخت مالیات چه زمان قابل دریافت می باشد؟
⏺ درصورتی که خودرو تغییر کاربری داشته باشد، چه اسناد و مدارکی مورد نیاز می باشد؟
⏺ اگر خودرو از اشخاص حقوقی یا سازمان دولتی خریداری شده باشد، چه اقدامی می بایست صورت پذیرد؟
⏺ چنانچه خودرو از طریق مزایده واگذار گردیده باشد، چه اقدامی می بایست صورت پذیرد؟