در صورتی که مودی بخشی از سال ملک خود را اجاره داده باشد، مبلغ اجاره در اظهارنامه املاک چگونه می بایست ثبت گردد؟


⏺ مربوط به اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
⏺ مربوط به نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص املاک


در صورتی که مودی بخشی از سال ملک خود را اجاره داده باشد، مبلغ اجاره در اظهارنامه املاک چگونه می بایست ثبت گردد؟

اظهارنامه اجاره املاک را برای محدوده زمانی حداکثر یک سال می توان ثبت نمود، در صورتی که تنها بخشی از سال ملک اجاره داده شده است می بایست اجاره ماهیانه در هر دوره را مودی محاسبه نماید.

لازم به ذکر است مدت اجاره در محاسبات تاثیری ندارد.آیا سوال خوانده شده برای شما مفید بود؟
بله
خیر


سوال قبلی
  
⏺ شماره مرجع سوال: 161
⏺ تاریخ آخرین بروزرسانی: 1396/02/25

سوالات مرتبط:
هنگام ثبت اظهارنامه املاک در صورت ندانستن کد ملی مستاجر باید چه کرد؟
اگر مودی چندین ملک دارد چگونه می بایست اظهارنامه املاک را ثبت نماید؟

⏺ سوالات و نکات مشترک اظهارنامه
⏺ نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی
⏺ نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقوقی

لیست همه سوالات
  


پربازدید ترین سوالات مرتبط با این بخش
⏺ مودیانی که در یک ملک شریک هستند چگونه می بایست اظهارنامه ملک مورد نظر را ثبت نمایند؟
⏺ هنگام ثبت اظهارنامه املاک در صورت ندانستن کد ملی مستاجر باید چه کرد؟
⏺ اگر مودی چندین ملک دارد چگونه می بایست اظهارنامه املاک را ثبت نماید؟