سامانه ارسال صورت معاملات (169 مکرر) و گزارش خريد و فروش الکترونيکي


                

 

  مودي گرامي ، به سامانه الکترونيکي ارسال صورت معاملات موديان خوش آمديد.

اين نرم افزار تنها در سيستم عاملهاي XP Service Pack 3، Vista، Window7قابل اجرا مي باشد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 17- 33967515تماس حاصل فرمائيد .

ورود به سامانه ارسال الکترونيکي صورت معاملات اين سامانه در راستاي ارائه خدمات الکترونيکي دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 ق.م.م ايجاد گرديده و توسط آن، موديان محترم مالياتي مي توانند نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خريد و فروش و همچنين پرداخت بابت قراردادها اقدام نمايند. همچنين از طريق اين سيستم مي توان نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات مودياني که از ارائه شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) و کد ملي (براي اشخاص حقيقي) به فروشنده در زمان خريد کالاها و خدمات امتناع ورزيده اند، نيز اقدام نمود.

دوره ارسال اطلاعات براي خريد و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و مي بايست تا سي روز (30 روز) پس از پايان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود . در مواردي که خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري کند چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يک ماه از زمان انجام معامله در فرم "فهرست امتناع" به اداره امور مالياتي اعلام نمايند مشمول جريمه از اين بابت نخواهند بود.


دو روش براي ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه پيش بيني شده است.

1- روش برخط (online): اين روش براي آن دسته از مودياني مي باشد که در سامانه الکترونيکي ثبت نام موديان ، حداقل مرحله پيش ثبت نام و اعتبار سنجي مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربري و کلمه عبور مرحله دوم را از طريق پاکات پستي مخصوص مربوطه دريافت نموده اند. براي اين دسته از موديان گرامي با ورود به سامانه، امکان ثبت هر يک از فرم هاي زير برحسب نوع اطلاعات فراهم مي باشد.

- ثبت گزارش خريد

- ثبت گزارش فروش

- ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها

- ثبت گزارش امتناع

پس از تکميل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهايي، اطلاعات در سيستم ثبت و امکان هيچگونه تغيير يا ورود مجدد نيست.

2- روش غير برخط(offline) : مودياني که از سيستم هاي رايانه اي خريد و فروش استفاده مي نمايند، مي توانند در سامانه اينترنتي سازمان امور مالياتي قالب مورد نظر اين سازمان را با هماهنگي متخصصين مربوطه به ويژه توليد کنندگان اين گونه نرم افزارها به طور مستقيم از سيستم کامپيوتري خود دريافت و در قالب مذکور وارد (Import ) نمايند، و با استفاده از نرم افزار کنترلي و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اينترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور يکجا نموده و رسيد دريافت نمايند.
اسناد قابل دانلود:
Exe Fileدريافت نرم افزار غير بر خط نسخه 4.0.1.3 سال 1394 (بروز رساني 1394/07/06)
[تعداد دانلود: 127607]
Adobe PDF Fileبخشنامه موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
[تعداد دانلود: 289247]
Adobe PDF Fileدانلود سوالات متداول سامانه صورت معاملات فصلي
[تعداد دانلود: 40445]
RAR Fileدانلود فيلم آموزشي نرم افزار غير برخط صورت معاملات فصلي
[تعداد دانلود: 21956]
RAR Fileدانلود فيلم آموزشي نرم افزار برخط صورت معاملات فصلي
[تعداد دانلود: 21588]
صفحات مرتبط:
استعلام و اخذ کدفراگير اتباع و شرکتهاي خارجي