استعلام و اخذ کدفراگیر اتباع و شرکتهای خارجی


در صورتیکه تاکنون کد فراگیر اتباع و شرکتهای خارجی را دریافت ننموده اید لطفا فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از تکمیل فرم کد رهگیری ویژه ای به شما تخصیص داده خواهد شد.این اطلاعات از مرجع صدور کد فراگیر اتباع استعلام می گردد و پس از هفت روز کاری با مراجعه به همین بخش و وارد نمودن کد رهگیری خود، کد فراگیر اتباع و یا شرکتهای خارجی را دریافت نمایید. درکلیه سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور از این کد میتوانید استفاده نمایید.

تذکر مهم: این سامانه تنها برای دریافت کدفراگیر ویژه مودیان مالیاتی طراحی شده است. لذا مسئولیت عدم رعایت این موضوع بر عهده شخص خاطی می باشد.


جهت آشنایی با نکات کدفراگیر اینجا کلیک کنید.


لینکهای مرتبط

سامانه ثبت نام کد فراگیر ویژه اتباع خارجی
رهگیری کد فراگیر اتباع خارجی و یا شرکتهای خارجی
سامانه ثبت نام کد فراگیر ویژه شرکتهای خارجی